mr. A.F. Gaastra

Gedelegeerd Commissaris

Sandor Gaastra (19 oktober 1962) studeerde Rechten (afgestudeerd in 1986 richting Staats- en Bestuursrecht) aan de Universiteit van Utrecht. Hij is lid van de Raad van Commissarissen en het College van Gedelegeerde Commissarissen van GasTerra.
Na zijn studie werkte hij eerst als wetenschappelijk medewerker bij de vakgroep van zijn afstudeerrichting. Vervolgens trad hij in dienst van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, eerst als beleidsmedewerker. Daarna vervulde hij bij datzelfde Ministerie achtereenvolgens de functies van hoofd Bureau Secretaris-Generaal en directeur Personeel, Organisatie en Informatie Rijk. In die laatste functie was hij verantwoordelijk voor het HRM- en Informatiseringsbeleid van de rijksoverheid als geheel. In 2008 werd hij plaatsvervangend directeur-generaal bij het Directoraat-Generaal Openbare Orde en Veiligheid verantwoordelijk voor Politie en Veiligheidsregio’s. Dit directoraat ging in 2010 op in het nieuwe Ministerie van Veiligheid en Justitie. Van 2013 tot september 2016 was hij directeur-generaal Politie bij het Ministerie van Veiligheid en Justitie. Hij was binnen het Ministerie verantwoordelijk voor de goede werking van het politiebestel als geheel en van de politieorganisatie binnen dat bestel. In september 2016 is hij overgestapt naar het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Daar is hij als Directeur Generaal Klimaat en Energie verantwoordelijk voor het internationale en nationale beleid op die terreinen.

Overige functies

Lid Raad van Toezicht Stichting Waardering en Erkenning Politie