ir. B.C. Fortuyn

Gedelegeerd Commissaris

Bernard Fortuyn (april 1954) studeerde Werktuigbouwkunde (afgestudeerd in 1981) aan de Technische Universiteit Delft. Met ingang van 12 februari 2018 is de heer Fortuyn benoemd tot voorzitter van de Raad van Commissarissen en het College van Gedelegeerde Commissarissen. 

Na zijn studie vervulde de heer Fortuyn functies bij achtereenvolgens SHV Holdings N.V, Air Liquide en was hij bestuursvoorzitter van N.V. Hoekloos. In 2005 trad hij toe tot de directie van Siemens Nederland N.V. Vanaf 2010 tot aan zijn pensionering medio 2017 was hij als lid van de Raad van Bestuur van Siemens Nederland verantwoordelijk voor alle energie-activiteiten van Siemens in Nederland. 

Overige functies

  • Voorzitter Raad van Toezicht NEMO Science Museum

  • Commissaris Tauw Group B.V.

  • Commissaris Hygear B.V.

  • Commissaris ECN/NRG (vanaf medio 2018)

  • Voorzitter Advies- & Evaluatieteam TKI Urban Energy

  • Lid van het regieteam Topsector Energie

  • Lid Adviesraad Faculteit Lucht- en ruimtevaarttechnologie Technische Universiteit Delft

  • Kwartiermaker/Adviseur ECN (part of TNO) (Tot 1 mei 2018)