GRI Index

GRI Content Index – GRI 101: Foundation 2016 – Core Level

 

GRI Standard

Nummer

Beschrijving

Verwijzing

GRI 102
General Disclosures 2016

102-01

Naam van de organisatie

GasTerra

102-02

Activiteiten, merken, producten en diensten

GasTerra

102-03

Locatie van het hoofdkantoor

GasTerra

102-04

Landen waarin de organisatie actief is

GasTerra

102-05

Eigendomstructuur en bestuursvorm

Governance

102-06

Afzetmarkten (geografische verdeling, sectoren die worden bediend en soorten klanten/begunstigden).    

GasTerra en Materiële onderwerpen

102-07

Omvang van de organisatie

Bijlagen/overige informatie

102-08

Informatie over medewerkers

Bijlage/overige informatie

102-09

Beschrijving van de toeleveringsketen van de organisatie

GasTerra

102-10

Significante wijzigingen in de omvang van de organisatie en de toeleveringsketen van de organisatie

Bijlagen/overige informatie

102-11

Uitleg over de toepassing van het voorzorgsprincipe

Governance

102-12

Extern ontwikkelde economische, milieu gerelateerde en sociale handvesten, principes of andere initiatieven die door de organisatie worden onderschreven.

GasTerra

102-13

Lidmaatschappen van verenigingen (zoals brancheverenigingen) en nationale en internationale belangenorganisaties.

Bijlagen/overige informatie

102-14

Een verklaring van de hoogste beslissingsbevoegde van de organisatie

Voorwoord

102-16

Een beschrijving van de in de organisatie gehanteerde standaarden en normen en de gedragscode.

Bijlagen/overige informatie

102-18

Governancestructuur

Governance

102-40

Lijst met stakeholdergroepen

GasTerra en Bijlagen/overige informatie

102-41

Aantal werknemers dat onder een collectieve arbeidsovereenkomst valt

Bijlagen/overige informatie

102-42

Basis voor inventarisatie en selectie van belanghebbenden die moeten worden betrokken

Bijlagen/overige informatie

102-43

Benadering voor het betrekken van belanghebbenden

Bijlagen/overige informatie

102-44

De belangrijkste onderwerpen en vraagstukken die uit het overleg met belanghebbenden naar voren zijn gekomen

GasTerra en Bijlagen/overige informatie

102-45

Overzicht van alle ondernemingen die in de geconsolideerde jaarrekening of vergelijkbare stukken zijn opgenomen

Jaarrekening

102-46

Proces voor het bepalen van de inhoud en specifieke afbakening van het verslag en uitleg van de door de organisatie gehanteerde uitgangspunten voor het bepalen van de inhoud van het verslag.

Bijlagen/overige informatie

102-47

Overzicht van materiële onderwerpen

GasTerra

102-48

Gevolgen van een eventuele herformulering van informatie die in een eerder verslag is verstrekt en de redenen voor deze herformulering.  

Bijlagen/overige informatie

102-49

Significante veranderingen ten opzichte van vorige verslagperiodes ten aanzien van reikwijdte en afbakening.

Bijlagen/overige informatie

102-50

Verslagperiode waarop de verstrekte informatie betrekking heeft

Bijlagen/overige informatie

102-51

Datum van het meest recente vorige verslag

Bijlagen/overige informatie

102-52

Verslaggevingscyclus

Bijlagen/overige informatie

102-53

Contactpersoon voor vragen over het verslag

Contact

102-54

De gekozen optie om te rapporteren in overeenstemming met GRI Standards

Bijlagen/overige informatie

102-55

GRI content index

GRI Index

102-56

Beleid en huidige praktijk met betrekking tot het verkrijgen van externe assurance over het verslag

Governance, Jaarrekening, bijlagen/overige informatie 

 

Materiële onderwerpen

Overzicht van materiële onderwerpen in het rapport zoals gerapporteerd onder disclosure 102-47

 

GRI Standard

Nummer

Beschrijving

Verwijzing

Contractuele verplichting

GRI 103
Management­benadering

 

 

103-1

Toelichting op en afbakening van het materieel onderwerp

In dialoog met onze omgeving

Materiële onderwerpen

103-2

Vermeld hoe de organisatie omgaat met het materiële onderwerp en de impact ervan

 
103-3

Evaluatie van de managementbenadering

 

GRI 200 Economic

201-1

Directe economische waarde gegenereerd en gedistribueerd 

 

Economische prestatie

GRI 103
Management­benadering

103-1

Toelichting op en afbakening van het materieel onderwerp

In dialoog met onze omgeving

Materiële onderwerpen

103-2

Vermeld hoe de organisatie omgaat met het materiële onderwerp en de impact ervan

 
103-3

Evaluatie van de managementbenadering

 

GRI 200 Economic

201-1

Directe economische waarde gegenereerd en gedistribueerd 

 

Draagvlak voor werkzaamheden

GRI 103
Management­benadering

103-1

Toelichting op en afbakening van het materieel onderwerp

In dialoog met onze omgeving

Materiële onderwerpen

103-2

Vermeld hoe de organisatie omgaat met het materiële onderwerp en de impact ervan

 
103-3

Evaluatie van de managementbenadering

 

GRI 200 Economic

203-2

Indirecte economische impact

 

Duurzame inzetbaarheid

GRI 103
Management­benadering

103-1

Toelichting op en afbakening van het materieel onderwerp

In dialoog met onze omgeving

Materiële onderwerpen 

103-2

Vermeld hoe de organisatie omgaat met het materiële onderwerp en de impact ervan

 
103-3

Evaluatie van de managementbenadering

 

GRI 400 Social

401

Werk­gelegenheid

 

Duurzame energievoorziening

GRI 103
Management­benadering

103-1

Toelichting op en afbakening van het materieel onderwerp

In dialoog met onze omgeving

Materiële onderwerpen

103-2

Vermeld hoe de organisatie omgaat met het materiële onderwerp en de impact ervan

 
103-3

Evaluatie van de managementbenadering

 

GRI 200 Economic

203-2

Indirecte economische impact

 

Rol van GasTerra in de markt

GRI 103
Management­benadering

103-1

Toelichting op en afbakening van het materieel onderwerp

Dit onderwerp wordt materieel in 2019. In dit verslag wordt alleen verantwoording afgelegd over de materiële onderwerpen van 2018. In paragraaf In dialoog met onze omgeving wordt een toelichting gegeven. 

       
103-2

Vermeld hoe de organisatie omgaat met het materiële onderwerp en de impact ervan

 
103-3

Evaluatie van de managementbenadering

 

GRI 200 Economic

203-2

Indirecte economische impact