CO2

CO2 is een scheikundige afkorting voor koolstofdioxide. CO2 is een broeikasgas dat warmte in de atmosfeer vasthoudt waardoor de temperatuur van de aarde stijgt (het broeikaseffect).

CO2 komt vrij bij de verbranding van biomassa zoals hout en plantenafval en fossiele brandstoffen: olie, gas en kolen. Bij de verbranding van aardgas komt veel minder CO2 vrij dan bij de verbranding van olie en kolen:  30 procent minder CO2 vrij ten opzichte van olie; en zelfs 50 procent minder CO2 ten opzichte van steenkool.