Balanceren

Het in evenwicht houden van de gasstromen in het gastransportnet.